www.juridischkantoorgoos.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridisch Kantoor mr. J.B.A. Goos

Voor al uw juridische vraagstukken

 

Bij Juridisch Kantoor mr. J.B.A. Goos kunt u voor advies en/of geschillen die zich voordoen op de volgende rechtsgebieden terecht:

 

* Verbintenissenrecht (overeenkomsten, niet nakoming, verzuim etc.)

* Algemene voorwaarden

* Consumentenrecht

* Goederenrecht (eigendomsrecht, erfdienstbaarheid, etc.)

* Aansprakelijkheidsrecht (onrechtmatige daad, schadevergoeding, etc.)

* Burenrecht

* Rechtspersonenrecht (B.V. VOF, etc.)

* Huurrecht

Bestuursrecht (indienen bezwaarschrift, etc.)

* Intellectuele eigendom (auteursrecht, etc.)

 

Deze lijst is niet uitputtend bedoeld!

 

Mocht uw probleem/vraag geen betrekking hebben op één van bovenstaande rechtsgebieden dan kunt u gerust vrijblijvend contact opnemen om te kijken of Juridisch Kantoor mr. J.B.A. Goos u van dienst kan zijn.

 

 

 

 

Welkom op de website van Juridisch Kantoor mr. J.B.A. Goos.